Od dzisiaj surowsze karanie dopingu w sporcie

W sobotę 1 lipca weszła w życie ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, która m.in. powołuje do życia Polską Agencję Antydopingową. Przewiduje też odpowiedzialność karną do trzech lat dla osoby, która...

01.07.2017

Sąd Arbitrażowy Prokuratorii ruszy dopiero 3 lipca

Na uwagę zasługuje postępowanie koncyliacyjne, które nie było dotychczas wykorzystywane szerzej na arenie sporów gospodarczych. W jego ramach niezależny i bezstronny koncyliator po zbadaniu sprawy,...

01.07.2017

Minister powołuje asesorów zamiast sędziów

Prawnicy

Minister sprawiedliwości przekształcił 314 etatów sędziowskich w asesorskie. Zaczyna obsadzać je absolwentami krakowskiej szkoły. Nominacje otrzymają bez konkursów.

30.06.2017

Prof. Wojciech Popiołek świętuje jubileusz

Prawnicy

Pionierski charakter wielu tez naukowych oraz konstrukcji jurydycznych, podejmowanie tematów nieopracowanych w nauce, o dużej przydatności dla praktyki krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego...

30.06.2017

UE porządkuje kodyfikację prawa spółek

Dziś w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dyrektywę w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, będącą kodyfikacją sześciu wcześniejszych aktów w tym zakresie.

30.06.2017