Nowa wiceminister w kierownictwie MS zastąpi odwołanego po tzw. aferze hejterskiej Łukasza Piebiaka.

Czytaj: Hejt przeciw sędziom - dymisja wiceministra Piebiaka>>
 

Anna  Dalkowska w 1994 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podjęła pracę akademicką w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, równocześnie rozpoczynając aplikację sądową w sądzie apelacyjnym, którą w 1996 r. zakończyła egzaminem sędziowskim. Po odbyciu asesury sądowej w styczniu 2000 r. została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni. Przez wiele lat pełniła w tym sądzie funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału I Cywilnego. Jednocześnie, jako sędzia orzekający, orzekała w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa prywatnego. 

W 2006 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe „Prawo europejskie dla sędziów”, a w 2009 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego czasu związana była z Wyższą Szkołą Prawa i Dyplomacji w Gdyni, a po jej przekształceniu z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2018 r.  zostało wszczęte postępowanie o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej”.  Jest ponadto redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. 

 

W 2017 r. jako ekspert w dziedzinie prawa cywilnego została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od czerwca 2017 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego, zajmującego się merytorycznym wsparciem  Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich. 

Anna Dalkowska ubiegała się o stanowisko sędziego WSA w Gdańsku w naborze ogłoszonym w 2011 roku, ale uchwałą z 27 marca 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa odmówiła jej rekomendacji. 

Po raz kolejny zgłosiła się do ogłoszonego w sierpniu 2018 roku konkursu na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale też bez powodzenia. 
 

Anna Dalkowska zastąpi Łukasza PiebiakaAnna Dalkowska zastąpi Łukasza Piebiaka