Z wnioskiem o udzielenie takich informacji wystąpił do ministerstwa sędzia Arkadiusz Tomczak, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".  Sędzia dotychczas nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie, chociaż nie ma na razie mowy o odmowie, a jedynie o odłożeniu terminu jej udzielenia. 

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowało sędziego, że „w związku z nową sytuacją prawną, związaną z postępowaniami, które prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi przetwarzania danych osób osobowych sędziów” jego wniosek wymaga głębszej analizy. 

Czytaj w LEX: Wyznaczenie IOD w sądach powszechnych >

To nie to postępowanie

Wnioskodawca zwrócił się w tej sytuacji o wskazanie sygnatury i przedmiotu sprawy objętej postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Otrzymał taką informację, ale okazało się, że pod wskazanym adresem opublikowano informację o wszczęciu postępowań w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, w związki z niewykonanym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nakazującego ujawnienie tych wykazów.

 


Jak podkreśla sędzia Tomczak, postępowania te nie mają jednak żadnego związku przedmiotowego z treścią jego wniosków o udzielenie  informacji publicznej. I przypomina, że analogiczne informacje wielokrotnie wcześniej były udostępniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości stowarzyszeniu „Iustitia”.

Czytaj: KRS: nie trzeba więcej sędziów w ministerstwie>>
 

KRS informuje o pracujących tam sędziach

Problemu z udzieleniem takiej informacji nie miał przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Odpowiadając na wniosek innego członka SSP „Iustitia” – sędziego Piotra Gąciarka, wskazał sędziów delegowanych do Biura Krajowej Rady Sądownictwa. Jak podał, są to: sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Beata Adamczyk–Łabuda (wcześniej delegowana przez ministra do Sądu Apelacyjnego w Warszawie) oraz sędzia tego samego sądu Edyta Zofia Dzielińska (wcześniej delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości). Obie panie sędziowie zajmują się obsługą Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Piotra Schaba. 

Czytaj w LEX: Świadczenia pieniężne dla sędziów >

Kolejnym sędzią delegowanym do  Biura Krajowej Rady Sądownictwa był do niedawna sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  - Tomasz Szmydt. Jednak jego delegacja została cofnięta w związku z doniesieniami medialnymi zarzucającymi mu współudział w akcji dyskredytowania innych sędziów, prowadzonej przez osoby powiązane z Ministerstwem Sprawiedliwości.