Utrzymywanie rządów prawa pozostanie jednym z najważniejszych priorytetów dla Europy. Dlatego powierzyłam to zadanie dwóm doświadczonym członkom mojego zespołu - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli przyszła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE zatwierdzili we wtorek oficjalnie listę kandydatów na unijnych komisarzy. Zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej lista jest przyjmowana przez Radę w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji. Przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła swoją listę w poniedziałek.
Decyzja Rady UE zostanie teraz przekazana Parlamentowi Europejskiemu i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Czytaj: W PE spór o "nagonkę" na polskich sędziów za wizytę w Brukseli>>

Wiceprzewodniczący Komisji w poprzedniej kadencji Frans Timmermans pozostanie na tym stanowisku, ale nie będzie już zajmował się praworządnością. Został kandydatem na stanowisko wiceszefa Komisji Europejskiej ds. zielonego ładu; będzie nadzorował m.in. rolnictwo i klimat

Komisarze ds. wartości i praworządności

Zgodnie z ogłoszoną we wtorek decyzją, Czeszka Viera Jourova ma być wiceprzewodniczącą Komisji i objąć stanowisko komisarza ds. wartości, a Belg Didier Reynders - komisarza ds. sprawiedliwości. Oboje mają odpowiadać w przyszłej KE za praworządność.

Viera Jourova była komisarzem ds. sprawiedliwości, ochrony konsumentów i równości płci w mijającej kadencji KE. Wielokrotnie krytycznie wypowiadała się o zmianach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w państwach UE, w tym w odniesieniu do Polski. Mówiła m.in., że UE powinna rozważyć, czy nie uzależnić otrzymywania unijnych funduszy z polityki spójności od spełniania warunków rządów prawa w danym kraju.
- Demokracja, praworządność i prawa podstawowe są fundamentami powojennej Europy i są nierozerwalne - oświadczyła we wtorek Viera Jourova.

Zasugerowała wprawdzie chęć odcięcia się od okresu, w którym wiceszef KE Frans Timmermans był bardzo mocno skonfliktowany z władzami w Warszawie, ale zaznaczyła, że nie zamierza ona jednak rezygnować z pryncypialnego traktowania kwestii odnoszących się do wartości unijnych. W tym kontekście Jourova odwołała się do historii wspólnej dla wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej. - Moje wspomnienia z czasów komunizmu są zbyt żywe, aby beztrosko podchodzić do wyzwań dotyczących podstawowych wolności, pluralizmu mediów lub rządów prawa  - zaznaczyła Jourova.

Podobne stanowisko prezentował też Didier Reynders, dotychczas minister spraw zagranicznych Belgii. Jest zwolennikiem stworzenia nowego mechanizmu wzajemnej oceny praworządności dla wszystkich w Unii Europejskiej. - Mamy bardzo szeroką większość, powiedziałbym ponad 20 krajów, które popierają zasady w sprawie ustanowienia mechanizmu wzajemnej oceny dotyczącej praworządności - powiedział w marcu br. Reynders.

Więcej: Większość państw za mechanizmem oceny praworządności w UE>>

 

Skład nowej Komisji Europejskiej 

Przewodniczącą Komisji Europejskiej będzie Ursula von der Leyen 

Troje wiceprzewodniczących wykonawczych będzie sprawować podwójną funkcję. Każdy z nich będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za jedno z trzech głównych zagadnień programu nowo wybranej przewodniczącej, jak również komisarzem.

 • Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans (Holandia) będzie koordynował prace nad Europejskim Zielonym Ładem. Będzie również zarządzał polityką na rzecz klimatu przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu.
 • Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager (Dania) będzie koordynować cały program działań pod hasłem „Europa na miarę ery cyfrowej”. Będzie również pełnić funkcję komisarza do spraw konkurencji przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.
 • Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis (Łotwa) będzie koordynował działania w zakresie gospodarki, która służy ludziom. Będzie również sprawować funkcję komisarza ds. usług finansowych przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych.

Pozostałych pięcioro wiceprzewodniczących:

 • Josep Borrell (Hiszpania, obecny hiszpański minister spraw zagranicznych): nominowany wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za cel „Silniejsza pozycja Europy na świecie”;
 • Viera Jourova (Czechy, komisarz w Komisji Junckera): „Wartości i przejrzystość”;
 • Margaritis Schinas (Grecja, były poseł do Parlamentu Europejskiego, długoletni urzędnik Komisji Europejskiej): „Ochrona naszego europejskiego stylu życia”;
 • Marosz Szefczovicz (Słowacja, wiceprzewodniczący Komisji Junckera): „Stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie”;
 • Dubravka Szuica (Chorwacja, posłanka do Parlamentu Europejskiego): „Demokracja i demografia”. Szuica będzie również przewodzić z ramienia Komisji pracom nad konferencją w sprawie przyszłości Europy.

Pozostali kandydaci na komisarzy:

 • Johannes Hahn (Austria) będzie odpowiedzialny za „Budżet i Administrację” i będzie podlegać bezpośrednio przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen. Jako długoletni członek kolegium komisarzy jest on świadomy, jak ważna jest nowoczesna administracja.
 • Didier Reynders (Belgia) ma wykształcenie prawnicze i ogromne doświadczenie, które zdobył podczas wcześniejszej pracy na stanowiskach krajowego ministra finansów, ministra spraw zagranicznych i europejskich oraz ministra obrony. W nowej Komisji będzie odpowiedzialny za „Wymiar Sprawiedliwości” (w tym za kwestie praworządności).
 • Marija Gabriel (Bułgaria) jest obecnie komisarzem Komisji Europejskiej. Pracowała z oddaniem i energią nad polityką cyfrową, a teraz zajmie się tworzeniem nowych perspektyw dla młodego pokolenia (teka „Innowacje i Młodzież”).
 • Stella Kiriakidu (Cypr) jest psychologiem medycznym z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie spraw społecznych, zdrowia i profilaktyki raka. Jej zakresem odpowiedzialności będzie „Zdrowie”.
 • Kadri Simson (Estonia) ma wieloletnie doświadczenie jako posłanka do estońskiego parlamentu oraz minister gospodarki i infrastruktury. Będzie odpowiedzialna za tekę „Energia”.
 • Jutta Urpilainen (Finlandia) była ministrem finansów i wieloletnim członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Finlandii, a także specjalnym wysłannikiem w Etiopii. Przejmie ona odpowiedzialność za „Partnerstwa Międzynarodowe”.
 • Sylvie Goulard (Francja), była posłanka do Parlamentu Europejskiego, jest Europejką z przekonania i wyboru. Jako komisarz do spraw „Rynku Wewnętrznego” będzie kierować pracami nad polityką przemysłową i promować jednolity rynek cyfrowy. Będzie również odpowiadać za nową Dyrekcję Generalną ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej.
 • Laszlo Trocsanyi (Węgry) jest byłym ministrem sprawiedliwości Węgier. Zostanie mu powierzona teka „Sąsiedztwo i Rozszerzenie”.
 • Phil Hogan (Irlandia), urzędujący komisarz ds. rolnictwa, wniesie swoje doświadczenie do nowej Komisji, zajmując się teką „Handel”.
 • Paolo Gentiloni (Włochy), były premier Włoch oraz minister spraw zagranicznych, będzie dzielić się swoim bogatym doświadczeniem, pełniąc funkcję komisarza odpowiedzialnego za tekę „Gospodarka”.
 • Virginijus Sinkeviczius (Litwa), litewski minister ds. gospodarki i innowacji, będzie odpowiedzialny za tekę „Środowisko i Oceany”.
 • Nicolas Schmit (Luksemburg) wnosi do nowej Komisji swoje doświadczenie posła do Parlamentu Europejskiego i luksemburskiego ministra ds. zatrudnienia i pracy. Będzie odpowiedzialny za tekę „Miejsca Pracy”.
 • Helena Dalli (Malta) poświęciła swoją karierę polityczną kwestiom równości, zajmując stanowisko minister ds. dialogu społecznego, ochrony konsumentów i swobód obywatelskich, a także minister ds. europejskich i równości. Jej zakresem odpowiedzialności będzie „Równość”.
 • Janusz Wojciechowski (Polska) był przez kilka kadencji posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadał w Komisji Rolnictwa. Obecnie jest członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Będzie odpowiedzialny za tekę „Rolnictwo”.
 • Elisa Ferreira (Portugalia) jest obecnie wiceprezesem Banco de Portugal. Jest wieloletnią posłanką do Parlamentu Europejskiego i zajmowała w Portugalii stanowisko minister ds. planowania i ochrony środowiska. Zostanie jej powierzona teka „Spójność i Reformy”.
 • Rovana Plumb (Rumunia) jest posłanką do Parlamentu Europejskiego (wiceprzewodniczącą Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów), a w swoim kraju zajmowała wcześniej stanowiska minister ds. środowiska i zmiany klimatu, minister ds. pracy, minister ds. funduszy europejskich, minister ds. edukacji i minister ds. transportu. Będzie odpowiedzialna za tekę „Transport”.
 • Janez Lenarczicz (Słowenia) jest słoweńskim dyplomatą. Zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich i przez kilka lat ściśle współpracował z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unią Europejską. Będzie odpowiedzialny za tekę „Zarządzanie Kryzysowe”.
 • Ylva Johansson (Szwecja) zajmuje obecnie stanowisko szwedzkiej minister ds. zatrudnienia, a wcześniej była również minister ds. szkolnictwa, minister ds. opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi oraz posłanką do szwedzkiego parlamentu. Jest również szanowanym ekspertem w dziedzinie zatrudnienia, integracji, zdrowia i dobrostanu. Zostanie jej powierzona teka „Sprawy Wewnętrzne”.