Podkarpackie/ 25 mln zł z UE na walkę z bezrobociem

HR

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs na projekty dotyczące m.in. organizacji warsztatów oraz szkoleń na temat aktywnego poszukiwania pracy. Do dyspozycji jest 25 mln zł z unijnego...

06.04.2012

Wójt nie zatrudni doradcy ani asystenta?

Do pierwszego czytania trafił zgłoszony przez grupę posłówPiS projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zakłada usunięcie przepisów...

06.04.2012

Reforma emerytalna niekonstytucyjna?

Ubezpieczenia społeczne

Ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego może być niekonstytucyjna. Jeśli ekspertyzy prawne to potwierdzą, wówczas związkowcy nie zawahają się złożyć wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ujawnia Gazeta...

06.04.2012

Polacy są coraz bardziej produktywni w pracy

W porównaniu z 2010 r. wskaźnik wydajności pracy na jednego zatrudnionego wzrósł w Polsce o 3,3 proc. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Pozytywne jest również to, że wskaźnik ten stale...

06.04.2012

POPON chce zmiany projektu ustawy deregulacyjnej

POPON zwraca uwagę na dyskryminujący charakter projektu ustawy deregulacyjnej w zakresie w jakim uniemożliwia osobom niepełnosprawnym podejmowanie pracy w charakterze pracownika ochrony.

05.04.2012