Pracodawcy i klub PJN zapowiadają zaskarżenie ustawy zmieniającej zasady oszczędzania w III filarze.

Prezydent ma podpisać ją najpóźniej w sobotę co oznacza, że vacatio legis zmian będzie krótsze niż miesiąc. Na podpis czekają związkowcy, pracodawcy i opozycja. Po podpisaniu ustawy będą mogli ją zaskarżyć do Trybunału. KPP Lewiatan zapowiada, że zaapeluje o jej zaskarżenie do rzecznika praw obywatelskich. Do RPO apeluje też FOR Leszka Balcerowicza. Gotowość do złożenia wniosku zapowiada także Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych. Przeciw jest OPZZ. Pracodawcy RP także nie zamierzają skarżyć ustawy. Przypominają, że Trybunał rozpatrzy tylko taki wniosek, który będzie dotyczył stosunków pracobiorców i pracodawców. Nie przyjął już raz skargi Lewiatana w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych, bo uznał, że sprawa ich nie dotyczy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Grzegorz Osiecki, 1 kwietnia 2011 r.