Osoby zatrudnione w innym państwie unijnym muszą zwolnić się z pracy, jeśli chcą pobierać emeryturę z ZUS.

Fakt ten potwierdzą specjalnym zaświadczeniem od zagranicznego pracodawcy, które muszą dostarczyć do ZUS. Wszystko po to by spełnić wymagania ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Od tej daty każdy kto nabył prawo do emerytury, musi rozwiązać umowę o pracę, aby pobierać to świadczenie. Natomiast ci, którzy 31 grudnia 2010 r. mieli już emeryturę kontynuując zatrudnienie, mają czas na rozwiązanie umowy do końca września. Ta reguła dotyczy zarówno emerytów pobierających świadczenie z ZUS, jak i z jego zagranicznych odpowiedników. Chodzi o osoby przebywających w państwach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Korei Płd., Macedonii, Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 12 kwietnia 2011 r.