Od czwartku protestują związkowcy ze Służby Celnej

Ubezpieczenia społeczne

W czwartek rozpoczął się ogólnokrajowy protest celników. Na budynkach, w których mieszczą się pomieszczenia Służby Celnej, wieszane są flagi, a niektórzy celnicy noszą przy mundurach czarne wstążki....

12.04.2012

Od czwartku protestują związkowcy ze Służby Celnej

Ubezpieczenia społeczne

W czwartek rozpoczął się ogólnokrajowy protest celników. Na budynkach, w których mieszczą się pomieszczenia Służby Celnej, wieszane są flagi, a niektórzy celnicy noszą przy mundurach czarne wstążki....

12.04.2012

"Czarna lista barier" Lewiatana

Lewiatan po raz kolejny przygotował Czarną listę barier. Rok 2011 nie przyniósł istotnych zmian w przepisach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pewne ułatwienia funkcjonowania...

12.04.2012

Parytety dla kobiet działających w biznesie

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących parytetów dla kobiet działających w biznesie. Zgodnie z założeniami KE, od 2015 r. w zarządach spółek ma być do 30 proc. pań,...

12.04.2012

Pracodawca ma dwa tygodnie na karę porządkową

Kara porządkowa nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

12.04.2012