Trzecia fala sondażu opinii pracowników Monitor Rynku Pracy zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad pokazuje, że w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła grupa respondentów otwartych na zmianę pracodawcy.

Wyniki badania Instytutu Badawczego Randstad wskazują, że w ciągu ubiegłego półrocza istotnie zwiększyła się dynamika na rynku pracy (aż 27,1% polskich respondentów badania zmieniło w tym okresie pracodawcę). – Jest to znaczący wzrost wobec wyniku 17,3% jaki odnotowaliśmy w poprzedniej fali badania, w listopadzie 2010r. Dla porównania, w tym samym półroczu, we wszystkich badanych krajach odsetek osób, które zmieniły pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy wyniósł 19,8%, a zatem wzrósł tylko nieznacznie wobec 18,3% w listopadzie 2010 r. – podkreśla Agnieszka Bulik, Członek Zarządu Randstad. Co bardzo specyficzne dla Polski, główną przyczyną zmiany pracy (28%) była reorganizacja struktury poprzedniego pracodawcy. W porównaniu do wyników poprzedniej fali badania, zmniejszyła się grupa respondentów deklarujących jako najważniejszy czynnik zmiany pracy chęć poprawy warunków pracy (23% II/11 vs. 58% XI/10). Zwiększonej rotacji na rynku pracy nie towarzyszy równie duże zwiększenie deklaracji respondentów odnośnie aktywnego poszukiwania nowego pracodawcy. Aktualnie jedynie 15% badanych wskazuje, że prowadzi takie działania (wobec 13% w XI 2010), jednak nadal jest to wysoki odsetek na tle większości krajów europejskich (np. w Niemczech, Holandii wyniósł 9%, we Francji 7%, w Grecji 10%).

Źródło: randstat.com, 19 kwietnia 2011 r.