W tegorocznym rankingu WMAC za najbardziej podziwianą na świecie firmę uznano Apple.

Magazyn Fortun wraz z Hay Group opublikowały czternastą doroczną listę Worlds Most Admired Companies (WMAC). W tegorocznym rankingu, za najbardziej podziwianą na świecie firmę uznano Apple. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: Google, Berkshire Hathaway, Southwest Airlines, Procter & Gamble, Coca-Cola, Amazon.com, FedEx, Microsoft i McDonalds. Firma Hay Group przeprowadziła także dodatkowe badanie mające na celu zidentyfikowanie, w jaki sposób najbardziej podziwiane organizacje osiągają dobre wyniki. Jak się okazało, firmy z czołówki listy szybciej reagują na zmieniające się rynki oraz dają pracownikom lepsze możliwości – wyposażają ich w niezbędne umiejętności do wdrażania strategii korporacyjnych. Z badania Hay Group wynika, że wydajność i efektywność są w równym stopniu ważne dla WMAC, jak i dla innych firm. Przedsiębiorstwa z czołówki rankingu częściej jednak zachęcają pracowników na wszystkich poziomach do podejmowania skalkulowanego ryzyka w celu podniesienia efektywności organizacyjnej (94% w porównaniu do 77%) i wkładają więcej wysiłku w zachęcanie pracowników do zgłaszania pomysłów usprawniających (91% do 76%). Ponadto kiedy rośnie obłożenie pracą i oczekiwania względem wyników, zagadnienie równowagi praca-życie w większym stopniu traktowane jest priorytetowo pośród WMAC niż w pozostałych firmach (49% do 30%).

Źródło: HRnews/Egospodarka.pl, 28 marca 2011 r.