Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE w 2012 r.

Środowisko

W Polsce w 2012 roku wyprodukowano blisko 16,8 terawatogodzin energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wobec ponad 12,9 terawatogodzin rok wcześniej. Moce krajowej energetyki odnawialnej...

21.03.2013

Unia Europejska nie stanęła w obronie pszczół

Środowisko

Trzynaście krajów unijnych popiera zakaz stosowania niebezpiecznych dla pszczół pestycydów - neonikotynoidów. Niestety na skutek silnego lobbingu producentów tych środków, zakazów nie udało się...

21.03.2013

Ekspert oszacował wartość polskich lasów

Środowisko

Drzewostan oraz grunty polskich lasów są warte ok. 200 mld zł, ale biorąc pod uwagę społeczną, edukacyjną i gospodarczą użyteczność lasów, ich wartość sięga prawie biliona złotych - uważa szef...

21.03.2013

SLD zaskarżył ustawę śmieciową do TK

Środowisko

SLD złożył do TK wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. ustawy śmieciowej, która nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi -...

21.03.2013

Ułatwienia w realizacji inwestycji kolejowych

Budownictwo

Sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej to główne cele przewidziane w projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz...

20.03.2013