W zeszłym roku dokonano dwóch zmian Programu Infrastruktura i Środowisko. Podniesiono poziom dofinansowania w VII priorytecie Transport przyjazny środowisku, oraz dodano środki z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego o łącznej wysokości ponad 424,3 mln euro. Uwzględniono również zmiany odnoszące się do Strategii Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zaktualizowano również listę projektów indywidualnych w Programie. Na liście podstawowej obecnie znajduje się na 347 projektów o szacowanej wartości unijnego dofinansowania 86 mld zł. W trybie konkursowym podpisano łącznie 1120 umów o wartości dofinansowania unijnego bliskiego 19 mld zł.

Wg stanu na początek czerwca 2012 r. podpisane w Programie Infrastruktura i Środowisko 1724 umowy konsumują 73 proc. alokacji. Całkowita wartość tych inwestycji to blisko 167,5 mld zł, w tym 86,6 mld zł unijnego dofinansowania. W ramach tych umów wybudowane lub przebudowane zostanie 136 oczyszczalni ścieków, przebudowane będzie 426 km linii kolejowych, wybudowane zostanie 433 km autostrad, termomodernizacją objęte będą łącznie 563 obiekty, w aparaturę naukowo-badawczą wyposażone zostanie 45 szkół wyższych.

Źródło: www.pois.gov.pl