Do transakcji należy doliczyć koszty taksy notarialnej. Jej maksymalny poziom jest ustalony przepisami i składa się z kwoty bezwzględnej oraz określonego odsetka od wartości przedmiotu transakcji. Warto pamiętać, że sama taksa jest jeszcze dodatkowo obłożona podatkiem VAT. Kolejne obciążenie stanowi podatek od czynności cywilnoprawnej. W tym przypadku danina na rzecz państwa wynosi 2% wartości nieruchomości kupowanej na rynku wtórnym (na rynku pierwotnym ta opłata nie występuje, gdyż deweloperzy podlegają przepisom o podatku VAT). Do listy wydatków trzeba również doliczyć opłatę za wpis do księgi wieczystej. Od 2006 r. jego koszt został określony na poziomie 200 zł, bez względu na wartość samej nieruchomości. Całkowita suma kosztów transakcyjnych, którymi obłożony jest obrót nieruchomościami, składa się również z podatku od zbycia mieszkania, jaki musi odprowadzić osoba je sprzedająca. W tym miejscu przepisy są wyjątkowo zagmatwane, a dokładna jego stawka zależy od momentu kupna sprzedawanej obecnie nieruchomości. Jeżeli lokal mieszkalny został nabyty po 31 grudnia 2008 r., to stawka ta wyniesie 19% od dochodu ze sprzedaży.

Źródło: inf. pras. Emmerson S.A.,