Beneficjenci zostali wyłonieni w konkursach przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Rybacką Drwęca w Zbicznie k. Brodnicy i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Rybak w Płużnicy k. Wąbrzeźna.

Najwięcej pieniędzy otrzymał Polski Związek Wędkarski - 311,8 tys. zł na zakup samochodu patrolowego i sprzętu do ochrony wód w powiecie brodnickim, a także 245,5 tys. zł na zakup auta patrolowego i sprzętu do ochrony wód w powiatach: toruńskim, grudziądzkim i wąbrzeskim. Natomiast Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne dostało 236,7 tys. zł na zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w powiecie brodnickim.

Pozostałe środki przeznaczono dla Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP w Pokrzydowie k. Brodnicy otrzymała 59,9 tys. zł na zakup sprzętu i urządzeń do usuwania zanieczyszczeń ze zbiorników wodnych, OSP w Ryńsku k. Wąbrzeźna - 22 tys. zł na zakup pomp, a OSP w Płużnicy k. Wąbrzeźna - 22 tys. zł na zakup silnika.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", zwany PO Ryby, w województwie kujawsko-pomorskim ruszył latem 2011 roku. W pierwszym etapie Urząd Marszałkowski wspierał powstawanie lokalnych grup rybackich i tworzenie przez nie struktur organizacyjnych umożliwiających przyjmowanie i rozdysponowywanie wsparcia. (PAP)

rau/ amac/