Ograniczony dostęp do informacji publicznej

Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w sprawie dostępu osadzonych w jednostkach penitencjarnych do informacji publicznej. Indagowane w tej sprawie resorty zgadzają się z tą oceną,...

11.01.2014

Projekt do Sejmu, jeśli zgodny z wyrokami ETPC?

Wszystkie wnoszone do Sejmu projekty powinny być opatrzone oświadczeniami o zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka - twierdzi prof. Ireneusz C. Kamiński. I przypomina, że taki obowiązek...

09.01.2014

Adwokat powinien korzystać z możliwości internetu

Dziś praktycznie wszyscy jesteśmy użytkownikami internetu. Postęp technologiczny jest niesamowicie szybki i nieubłagany. Adwokaci muszą dotrzymywać mu kroku, a jednym z ważniejszych wyzwań jest...

08.01.2014

Olejnik: niebezpieczny nacisk rządu na prokuraturę

Można odnieść wrażenie, że premier, celebrując decyzję w sprawie rocznego sprawozdania prokuratora generalnego, stosuje swoisty i niedopuszczalny szantaż pisze prokurator Kazimierz Olejnik.

08.01.2014

RPO: policja za często stosuje przemoc

Wciąż dochodzi do stosowania przemocy - w tym nadużywania środków przymusu bezpośredniego - przez funkcjonariuszy policji. W wyniku tych działań dochodzi do powstania obrażeń u osób, wobec których...

07.01.2014

Kontrowersje wokół znamion nieumyślności

Projekt nowelizacji kodeksu karnego przewiduje wyeliminowanie z pojęcia czynu zabronionego popełnionego nieumyślnie naruszenia reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, a także...

07.01.2014

Projekt dot. monitoringu wizyjnego budzi kontrowersje

Choć propozycja ta zawiera kilka pożytecznych rozwiązań, jest daleka od doskonałości - czytamy w najnowszym biuletynie Funadacji Panoptykon o przygotowanym przez MSW projekcie dotyczącym monitoringu...

06.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski