Ślub także poza USC?

MSWiA chce ułatwić zawieranie małżeństw poza siedzibą urzędów stanu cywilnego. Jak zapewnia rzecznik resortu, na razie prowadzone są prace koncepcyjne nad zmianą ustawy o aktach stanu cywilnego....

17.07.2011

Myśliwy zastrzelił żubra. Prokuratura umorzyła

Zdaniem hajnowskiej prokuratury zastrzelenie przez myśliwego chronionego żubra nie spowodowało uszczerbku w przyrodzie, nie nosi więc znamion czynu zabronionego. Z takim postawieniem sprawy nie...

17.07.2011

Artykuł 212 znowu w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował Polsce kolejną sprawę ze skargi dziennikarki, skazanej z art. 212 kk, tj. za przestępstwo zniesławienia. Zanim Trybunał rozpatrzy sprawę chce...

17.07.2011

Sędzia zmarła z przepracowania?

Prawnicy

W kwietniu tego roku zmarła na skutek wypadku przy pracy sędzia Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto Anna Langer. Zdaniem jej kolegów z sądu, okoliczności sprawy wskazują, że przyczyną śmierci było...

16.07.2011

Wolne stanowiska prokuratorskie

Prawnicy

W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione oraz utworzono kolejne stanowiska prokuratorskie. M.in. w Kole, Olsztynie, Siedlcach, Wrocławiu.

16.07.2011

Prezes ETS chce 12 dodatkowych sędziów

Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE chce 12 dodatkowych sędziów do Sądu UE ze względu na zwiększoną liczbę spraw dotyczących znaków towarowych i karteli. Nie wystąpił natomiast o dodatkowych...

16.07.2011

NSA: sobota równorzędna z dniem wolnym od pracy

Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 15 czerwca 2011 r....

16.07.2011

Prezes ETS chce 12 dodatkowych sędziów

Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE chce 12 dodatkowych sędziów do Sądu UE ze względu na zwiększoną liczbę spraw dotyczących znaków towarowych i karteli. Nie wystąpił natomiast o dodatkowych...

15.07.2011

Samorząd radcowski bada stres swoich członków

Prawnicy

Miesięcznik Radca Prawny zwrócił się do swoich czytelników z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety Stres zawodowy radcy prawnego. Celem przedsięwzięcia jest badanie przyczyn powstawania stresu w...

15.07.2011