Respondenci, którzy prowadzą kontrolę kosztów usług prawniczych, wskazywali, że ich roczne budżety przeznaczone na obsługę prawną wahają się w granicach 1,34 % przychodów brutto firm, którymi zarządzają. Tylko 10% respondentów, wskazało, że ich roczne budżety na obsługę prawną przekraczają 5% przychodów brutto. Co ciekawe, aż 36% respondentów w USA i tylko 5% respondentów w Wlk. Brytanii wskazało, że kontrola kosztów obsługi prawniczej jest dla nich ważniejszym elementem podczas mierzenia sukcesu prawników, niż rezultat postępowania. Dla 52 % w USA i odpowiednio 50% w Wlk. Brytanii efekt postępowania jest najważniejszym miernikiem skuteczności doradców prawnych. Wśród ważnych czynników ocennych, respondenci wymienili poza tym: umiejętność doprowadzenia do ugody oraz konsekwencję podczas realizowania postawionych celów.

Pomimo rosnącego znaczenia kosztów obsługi prawnej i obsługi procesowej, wielu dyrektorów departamentów prawnych ma trudności podczas planowania wydatków na obsługę prawną oraz obsługę procesową. Przedsiębiorstwa potrafią budżetować inne strategiczne wydatki w firmie, takie jak technologia, sprzedaż, marketing, rozwój i badania. Nadal jednak 43 % respondentów nie potrafi przewidzieć kosztów postępowań procesowych i nie jest w stanie wyodrębnić budżetów na postępowania procesowe i rozwiązywanie sporów, z ogólnej puli pieniędzy przeznaczonej w firmie na obsługę prawną. Jednocześnie obsługa procesowa przedsiębiorstw jest najczęściej outsourcowaną usługą prawną. 62% respondentów odpowiedziało, że wszystkie sprawy sporne dotyczące firmy, którą kierują zlecają zewnętrznym kancelariom i w niewielkim stopniu korzystają z obsługi wewnętrznych departamentów prawnych.

(źródło: KW/Fulbright)