Dr Eligiusz Krześniak posiada duże doświadczenie w doradzaniu klientom z branży telekomunikacyjnej oraz medialnej zarówno w sprawach regulacyjnych jak i przy transakcjach przejęcia działających na rynku operatorów. Uczestniczył w znaczących projektach infrastrukturalnych oraz transakcjach prywatyzacyjnych. Zajmował się przygotowaniem oraz negocjowaniem umów związanych z nabywaniem przedsiębiorstw jak również umów dotyczących budowy, serwisowania oraz licencjonowania systemów informatycznych dla banków i podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową oraz dostawców sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

 

Dr Eligiusz Krześniak jest adwokatem w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, członkiem Komisji ORA ds. szkolenia aplikantów adwokackich oraz członkiem Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej, mediatorem w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego oraz arbitrem w sądzie arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wykłada na aplikacji radcowskiej oraz adwokackiej w Warszawie.

 

Dr Eligiusz Krześniak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, tam uzyskał również stopień naukowy doktora nauk prawnych. Studiował także na Philipps Universität w Marburgu i na Rheinische Fredrich-Wilhelms Universität w Bonn. Jego studia w Niemczech koncentrowały się na prawie cywilnym, gospodarczym i europejskim. Następnie studiował na State University of North Carolina w Charlotte, USA, gdzie zajmował się głównie prawem gospodarczym. W 2000 roku odbył szkolenie na State University of California w Los Angeles, USA. Jest autorem książek i licznych artykułów z zakresu polskiego, niemieckiego oraz amerykańskiego prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa telekomunikacyjnego.

 

Dr Eligiusz Krześniak posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim

Eligiusz Jerzy Krześniak