Jedną z najistotniejszych zmian dokonanych podczas zjazdu było uchwalenie nowego kodeksu etyki.

Prof. Witold Modzelewski, wybrany na drugą kadencję przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwrócił uwagę, że dokument, który został przyjęty przez zjazd, jest bardziej dojrzały i będzie podstawą działania każdego członka korporacji. Osiągnięciem jest przyjęcie definicji działania etycznego w kontekście zakazu reklamy. Do tej pory mieliśmy do czynienia z konfliktem zasad. Ustawa o doradztwie podatkowym bezwzględnie zakazuje reklamy, a z drugiej strony doradcy ślubują, że będą działać na rzecz dobra klienta – tłumaczył przewodniczący. Chodzi o to, że działaniem na rzecz dobra klienta, jest również przedstawienie mu informacji o działalności doradcy i oferty usług, tak aby, podejmując decyzję o współpracy, podejmował ją w sposób świadomy. Określono więc, jakie działania w zakresie informowania nie są naruszeniem norm etycznych w odniesieniu do nakazu milczenia, jaki nakłada na doradców ustawa. Określiliśmy pewne formy postępowania, tak aby doradca miał precyzyjne wytyczne, w sytuacji gdy powstaje konflikt interesów w związku z prowadzonymi sprawami.

Ponieważ część przepisów dotycząca gospodarki finansowej Izby Doradców Podatkowych została zawieszona przez ministra finansów cztery lata temu .Na drugim zjeździe zmieniono również statut Izby.

Najistotniejsze w statucie było jednak określenie zadań, jakie Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) ma realizować jako całość oraz odpowiedzialności za realizację przez oddziały izby i zarządy regionalne – stwierdził prof. Modzelewski. Jak dodał, do najważniejszych zadań KIDP należy umocnienie roli doradców podatkowych jako zawodu zaufania publicznego.

– Jestem przekonany, że jako zawód zaufania publicznego wypełniamy nałożoną na nas misję. W najbliższych latach musimy pod tym względem być szczególnie odpowiedzialni i sumienni, ponieważ zawody zaufania publicznego zdają obecnie już po raz drugi w historii egzamin z sensu istnienia tego rodzaju misji – powiedział przewodniczący.

Do zadań, które zjazd przyjął w specjalnej uchwale, należą oprócz ochrony zawodu: opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego, obowiązek dokształcania, i obowiązkowego ubezpieczenia doradców podatkowych. Jak powiedział Dariusz Malinowski, członek nowo wybranej Krajowej Rady, istotne jest również wzmocnienie pozycji KIDP w Unii Europejskiej. Chodzi o podjęcie działań, które mają doprowadzić do pełnego członkostwa KIDP w Europejskiej Konfederacji Podatkowej (CFE). Obecnie polska korporacja jest jedynie członkiem-obserwatorem organów CFE. – Wszystko wskazuje na to, że przed najbliższym kongresem CFE, który odbędzie się jesienią tego roku w Londynie, przygotujemy dokumenty aplikacyjne, na podstawie których właśnie taki status uzyskamy – zapowiedział członek Krajowej Rady. Członkostwo polskich doradców w CFE umocni pozycję korporacji w Europie. – Na pewno wzmocni to naszą rolę w pracach nad przepisami prawa wspólnotowego. Będziemy dzięki temu uczestnikami wszystkich komisji stałych CFE, które pracują w Parlamencie Europejskim na etapie projektów do dyrektyw – podsumował Dariusz Malinowski

(Źródło: GP/KIDP/KW)