PTC zaskarży decyzję UKE do sądu

PTC, dla której Urząd Komunikacji Elektronicznej ustanowił niższe stawki MTR niż dla innych operatorów, zaskarży tę decyzję do SOKiK-u, ale wciąż jest gotowa na kompromis z operatorami z KIGEiT oraz...

10.06.2011

ETS:kryptoreklama w tv nawet bez zapłaty

Brak zapłaty nie może wykluczać, że telewizyjna kryptoreklama ma charakter zamierzony - tak wynika z czwartkowego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Trybunału, uznanie, że...

10.06.2011

W Strasburgu kolejny wyrok ws. polskiej lustracji

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 31 maja 2011 r. wyrok w sprawie Zabłocki przeciwko Polsce, który jest kolejnym orzeczeniem dotyczącym polskich instrumentów lustracyjnych....

10.06.2011

PE popiera opcjonalne ogólnoeuropejskie prawo umów

Parlament Europejski głosami przytłaczającej większości 521 z 736 posłów posiedzenia plenarnego poparł opcjonalne ogólnounijne przepisy dla przedsiębiorców i konsumentów zawierających umowy na...

10.06.2011

Prokurator od śledztwa smoleńskiego zawieszony

Zawieszono Marka Pasionka, prokuratora nadzorującego śledztwo ws. katastrofy Tu-154M. Za ujawnienie tajemnicy tego śledztwa czeka go postępowanie prokuratorskie, postępowanie dyscyplinarne w toku....

10.06.2011

Zawieszony prokurator od śledztwa smoleńskiego

Naczelny Prokurator Wojskowy zawiesił jednego z prokuratorów prowadzących śledztwo ws. katastrofy Tu-154 M - poinformował w piątek rzecznik NPW Marcin Maksjan. Przeciwko prokuratorowi prowadzone jest...

10.06.2011

Wyrok karny wiąże sąd i organy podatkowe

Sądy administracyjne oraz pośrednio organy podatkowe są związane ustaleniami wyroku karnego i nie muszą ponownie przesłuchiwać świadków w prowadzonym postępowaniu....

10.06.2011

Szkody łowieckie - potrzebne zmiany w prawie

Potrzebne są zmiany prawne, precyzujące odpowiedzialność finansową za szkody, jakie w gospodarstwach i uprawach rolnych wyrządza zwierzyna łowna - mówili w piątek uczestnicy konferencji ws. szkód...

10.06.2011