WSA: kolejny wyrok w sprawie hazardowej

Zasada nie działania prawa wstecz ma zastosowanie w prawie karnym, lecz nie ma absolutnego działania w sprawach administracyjnych stwierdził WSA i oddalił skargę spółki na pozostawienie bez...

07.05.2013

WSA: bezwarunkowy charakter gwarancji wadialnej

Wymóg weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być dokonana zapłata z gwarancji wadialnej, nie podważa bezwarunkowego charakteru...

06.05.2013

NSA: zagraniczna polisa dla pracownika bez PIT

Pracownik wysłany do pracy za granicę nie płaci podatku od polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez szefa, bo polisa nie jest przychodem z pracy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

01.05.2013

Strasburg: Tymoszenko aresztowano bezprawnie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 30 kwietnia br. uznał, że tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko było arbitralne i nie spełniało...

30.04.2013