Rząd za szerszymi kompetencjami UOKiK

Szybsze eliminowanie praktyk niekorzystnych dla konsumentów oraz usprawnienie kontroli klauzul niedozwolonych to główne cele nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której projekt...

08.07.2015

Nowy regulamin sądów ma usprawnić procesy

Od dziś w sądach powszechnych wszystkich szczebli obowiązuje nowy regulamin. Dzięki zmianom sądy mają pracować sprawniej i być bardziej przyjazne dla interesantów.

08.07.2015

Adwokatura krytycznie o projekcie zmian taksy

Rynek

To zmiany marginalne i w żadnym razie niewypełniające zasady ekwiwalentności i wynagrodzenia za świadczoną pracę - tak adwokatura ocenia ministerialny projekt rozporządzenia w sprawie taksy...

07.07.2015

Będą kary za przekazanie pieniędzy terrorystom

Każde przekazanie pieniędzy organizacji terrorystycznej, nie tylko dla popełnienia przestępstwa, będzie karalne. Taką zmianę proponuje rząd w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Projekt zaostrza...

07.07.2015

Austria znosi tajemnicę bankową

Parlament Austrii dokonał we wtorek faktycznego zniesienia tajemnicy bankowej, co według rządu zwiększy wpływy skarbu państwa o około 700 mln euro dzięki opodatkowaniu dochodów z ukrywanych dotąd...

07.07.2015

Klub SLD: Bodnar to najlepszy kandydat na RPO

Adam Bodnar to najlepszy kandydat na stanowisko RPO - oświadczył szef SLD Leszek Miller po posiedzeniu klubu Sojuszu z udziałem wiceszefa HFPC. Bodnar zadeklarował, że jako RPO będzie bardziej...

07.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski