Jak informują organizatorzy, jednym z głównych tematów Forum będzie wykorzystanie nowych technologii i innych narzędzi ułatwiających prowadzenie działalności pro bono. Uczestnicy rozmawiać będą również o prawach Romów. Tradycyjnie zostanie wręczona Europejska Nagroda Pro Bono.
Forum będzie centralnym punktem obchodzonego w tym czasie w Wielkiej Brytanii Krajowego Tygodnia Pro Bono.
Czytaj: Prawnicy z Europy radzili w Warszawie o pro bono>>>

Forum jest platformą dającą możliwość międzynarodowej perspektywy porównawczej, dotyczącej działalności pro bono, poznania rozwiązań obowiązujących i stosowanych w różnych krajach. Forum daje też organizacjom pozarządowym szansę uzyskania istotnej pomocy prawnej oraz zapewnia prawnikom sektora prywatnego możliwość działalności jako wolontariusze. Organizatorem wydarzenia jest PILnet (the Global Network for Public Interest Law) – organizacja skupiająca się na poszerzeniu dostępu do pomocy prawnej.

Więcej informacji o Forum, w tym o rejestracji i odpłatności, znajduje się na stronie www.probonoforum.eu
Jak informuje portal Naczelnej Rady Adwokackiej, zapisy i opłaty przyjmowane są do 1 listopada.