Forum odbyło się w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria w dniach 24-25 października br.
Otwarcie konferencji poprowadzili Atanas Politov, przewodniczacy oddziału PILnet w Budapeszcie oraz Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Gości powitał Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego. W swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich grup społecznych – ze szczególną uwagą należy w tej materii traktować te grupy, które są najbardziej narażone na wykluczenie społeczne lub bezradność w sytuacjach, kiedy dochodzi do bezpośredniej konfrontacji z prawem.
Honorowym gościem sesji otwarcia forum była Shirin Ebadi, irańska prawniczka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, przyznanej w 2003 r. za działalność na rzecz demokracji i praw człowieka – w szczególności kobiet, dzieci i więźniów politycznych. W swojej mowie zawarła zarówno swoje doświadczenia jako adwokata prześladowanego za fakt bycia obrońcą więźniów politycznych, jak również tło ogólnej sytuacji w kraju ogarniętym przez reżim i dyktaturę.
Podczas dwudniowego forum odbyło się trzynaście paneli dyskusyjnych i dziewięć warsztatów. Charakter spotkań był międzynarodowy, a uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z systemami pro bono w wielu krajach ze wszystkich kontynentów.
Adw. dr Monika Strus-Wołos, przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy Naczelnej Rady Adwokackiej, która uczestniczyła w panelu pt. „Raising the Bar”, przybliżyła zasady udzielania pomocy prawnej pro bono w Polsce z punktu widzenia adwokatury. Podkreśliła długą tradycję tej formy świadczenia usług adwokackich na ziemiach polskich. Opowiedziała o mechanizmie organizacji Dni Bezpłatnych Porad Adwokackich, oraz o działaniach będących odpowiedzią na wypadki losowe – związane zarówno z narodowymi katastrofami jak i tragediami indywidualnych obywateli.
Z kolei adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Działalności Pro Bono przy NRA, który był panelistą sesji dotyczącej współczesnego wyglądu platformy niesienia pomocy pro bono w Polsce i perspektyw na przyszłość,  podkreślał, że polska adwokatura zbudowana jest na posłannictwie. – Adwokat powołany jest do niesienia pomocy prawnej, także tej płynącej wyłącznie z potrzeby serca. – powiedział.
Forum jest jedyną platformą dającą możliwość międzynarodowej perspektywy porównawczej dotyczącej działalności pro bono, poznania rozwiązań obowiązujących i stosowanych w różnych krajach. Forum daje też organizacjom pozarządowym szansę uzyskania istotnej pomocy prawnej oraz zapewnia prawnikom sektora prywatnego możliwości działalności jako wolontariusze. Wydarzenie zorganizował PILnet (the Global Network for Public Interest Law), we współpracy m.in z Naczelną Radą Adwokacką. Patronat nad Forum objął Bronisław Komorowski, Prezydent RP.