Projekt przewiduje prawo do obecności policjanta przy bezpośrednim kontakcie zatrzymanego z adwokatem. Według projektu rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów będzie ona możliwa tylko wyjątkowo. Projekt dostosowuje zasady m.in. do nowego kodeksu postępowania karnego, ale nie tylko.

– Zmiana w k.p.k. wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (syg. K 37/11) – tłumaczy adwokat Paweł Ignatjew. – TK uznał za niekonstytucyjny przepis, który pozwalał swobodnie decydować policjantowi o obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem. Doprecyzowano więc, że będzie możliwa tylko w wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.
– Nowe rozwiązanie to ukłon w stronę rekomendacji międzynarodowych i zupełne odwrócenie obecnej konstrukcji prawnej – zauważa inspektor Krzysztof Łaszkiewicz z Komendy Głównej Policji.

Źródło: Rzeczpospolita

Czytaj także: RPO: za dużo swobody prokuratora przy decydowaniu o rozmowach obrońcy z zatrzymanym>>>