– W ten sposób laureaci oddali to, co jak pisał Zbigniew Herbert jest najpiękniejsze, bo niewidoczne dla oczu – dodał Artur Nowak-Far. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a jego celem było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat praw człowieka. Zadaniem każdego uczestnika było przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu. Spośród nadesłanych prac w czerwcu br. komisja konkursowa wyłoniła jedenastu laureatów i jednego zwycięzcę, którzy wraz z opiekunami wzięli udział w sobotniej uroczystości.

Wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz nagród 20 września 2014 r. w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokonali podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Artur Nowak-Far oraz dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej Anna Wesołowska. Wiceszef MSZ, podkreślając ogromne zainteresowanie konkursem, pogratulował dzieciom, których prace zostały docenione z uwagi na zaprezentowany wysoki poziom artystyczny oraz wrażliwe spojrzenie na problematykę praw człowieka. W czasie uroczystości można było podziwiać wystawę nagrodzonych prac. Po jej zakończeniu laureaci wraz z opiekunami zwiedzali Centrum Nauki Kopernik.