MF chce zmian w ustalaniu płac sędziów

Prawnicy

Resort finansów chce korekty zasad kształtowania wynagradzania sędziów. Zgodnie z wyliczeniami dyrektorów sądów spowodowałaby ona, że sami zainteresowani zarobiliby nawet o 242 zł miesięcznie mniej.

06.03.2014

Unia chce szerszych praw procesowych dla dzieci

Informacja o przysługujących prawach, obligatoryjny obrońca oraz prawo do pomocy prawnej przyznawanej z urzędu - takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt dyrektywy w sprawie praw procesowych...

06.03.2014

Nie tak źle z pracą dla prawników

Rynek

Jedynie 6,5 proc. absolwentów prawa nie ma pracy, czyli o 0,1 proc. mniej niż tych po informatyce. Największe bezrobocie dotknęło byłych studentów turystyki i rekreacji. To wyniki badania Bilans...

06.03.2014

Przez 9 lat kierownicy USC nie muszą mieć studiów

Kierownicy urzędów stanu cywilnego i ich zastępcy, ok. 400 osób, przez 9 lat nie będą musieli uzupełniać wykształcenia i legitymować się tytułem magistra - zakłada projekt ustawy, który wpłynął do...

06.03.2014

Korzystny dla Polski raport o przemocy wobec kobiet

W porównaniu do innych krajów UE, w Polsce niewiele kobiet doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Agencja...

05.03.2014

Sejm: Rosja narusza umowy i prawo międzynarodowe

Działania Rosji wobec Ukrainy, zwłaszcza Krymu, są naruszeniem praw suwerennego państwa i oznaczają pogwałcenie przez Rosję szeregu umów międzynarodowych, w tym: Karty Narodów Zjednoczonych i zasad...

05.03.2014

Senat m.in. o podręcznikach i piratach drogowych

W środę po godz. 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie wysłuchali informacji MSZ o sytuacji na Ukrainie. Senat zajmie się m.in. ustawą dot. darmowych podręczników dla uczniów I klas...

05.03.2014