Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez dotychczasowego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od dnia 7 listopada 2012 r. Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M. P. z 2012 r., poz. 834).

Katarzyna Irytowska RPE WKP


Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 8 listopada 2012 r.