Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Małe i średnie firmy

Po ustawach zmniejszających obciążenia przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki wprowadziło kolejne zmiany, które mają służyć zwiększeniu płynności przedsiębiorców. Celem tych rozwiązań jest...

25.07.2013

Ćwierć miliona firm mniej w ciągu roku

W ciągu roku liczba najmniejszych firm (prowadzonych przez osoby samozatrudnione) zmniejszyła się o ponad 193 tysiące, a w ciągu kwartału o ponad 98 tysięcy. Na początku kwietnia tego roku było ich...

25.07.2013

Pomorze: uruchomiono kredyty z dopłatami z WFOŚiGW

Środowisko

Bank Ochrony Środowiska S.A. uruchomił sześć linii kredytowych z dopłatami do oprocentowania kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach których osoby...

25.07.2013

Wznawiając działalność nie można wpisać daty wstecznej

Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może wznowić wykonywanie działalności gospodarczej określając we wniosku o zmianę wpisu datę wznowienia działalności gospodarczej. Nie jest możliwe...

25.07.2013

Obowiązkowa analiza dla wszystkich budynków

Budownictwo

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 3 października 2013 r., dla wszystkich budynków, niezależnie od ich powierzchni użytkowej, należy dokonać analizy możliwości racjonalnego...

25.07.2013

Pełnomocnik załatwi sprawę przedsiębiorcy on-line

Od 1 lipca 2013 r. pełnomocnicy przedsiębiorców mogą zarządzać wpisami swoich mocodawców online. Oznacza to, iż pełnomocnik przedsiębiorcy uwidoczniony we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o...

25.07.2013

Mały przedsiębiorca w walce o pracownika

Jak pozyskać wartościową osobę do pracy w małym przedsiębiorstwie? Co zrobić, aby zechciała pracować właśnie dla tej firmy, gdy konkurencja ze strony korporacji jest ogromna, a wynagrodzenie czy...

24.07.2013

Posłowie chcą większej ochrony dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy nie są wystarczająco chronieni przed bezprawiem - uważają posłowie PSL, którzy chcą powołania specjalnego organu - rzecznika praw przedsiębiorców. Miałby podobne uprawnienia do...

24.07.2013