Zgodnie z informacjami funduszu wsparcie finansowe będą mogły otrzymać samorządy, ich grupy, związki czy stowarzyszenia. NFOŚiGW pokryje 85 proc. kosztów opracowania planów. Dysponuje na ten cel 10 mln zł ze środków Funduszu Spójności.

Wiceprezes NFOŚiGW Barbara Koszułap powiedziała, że pieniądze będą przeznaczone na m.in. dofinansowanie projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji programów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. "Te dokumenty mogą być przygotowywane przez firmy zewnętrzne (...), ale również przez pracowników gminy. Koszty ich pracy będą refundowane w ramach projektu" - poinformowała. Dodała, że refundacja może też objąć szkolenia pracowników gmin oraz koszt przygotowania baz danych o systemie zarządzania gospodarką niskoemisyjną.

Według Koszułap program służy m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz wdrożenia odnawialnych źródeł energii. Wiceprezes funduszu poinformowała, że od 2 września NFOŚiGW zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie, a ich wzory można już pobrać ze strony internetowej funduszu.

"Wnioski będziemy rozpatrywać w trybie ciągłym w kolejności ich wpływania. Z chwilą, kiedy zorientujemy się, że mamy ich bardzo dużo na pewno będziemy wnioskować do instytucji nadzorującej z prośbą o zwiększenie puli dostępnych środków" - poinformowała.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Gospodarki Marcin Janiak wyjaśnił, że konkurs uruchomiono z myślą o właściwym wykorzystaniu środków z przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020. "Zamierzamy bardzo szeroko finansować działania związane z efektywnością energetyczną oraz wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł" - powiedział Janiak.

"Mam nadzieję, że plany gospodarki niskoemisyjnej stworzone w ramach konkursów pozwolą na jak najszybsze ubieganie się o sfinansowanie działań opisanych w tych planach już z początkiem przyszłej perspektywy finansowej" - dodał.

Podczas konferencji poinformowano, że największy projekt związany z planami gospodarki niskoemisyjnej do 2020 r. ma Warszawa. Dyrektor Biura Miasta Stołecznego Warszawy Leszek Drogosz powiedział, że w 2011 r. opracowano dokument "Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.", który jest konsekwentnie realizowany. Wskazał, że pierwszym działaniem było zmniejszenie emisji gazów w transporcie.

Drogosz wskazał, że w planach jest wymiana ok. 30 tys. z ponad 115 tys. lamp ulicznych na bardziej efektywne energetycznie. Docelowo oszczędności mają sięgnąć z tego tytułu 20 mln zł rocznie. Planowana jest także termomodernizacja oraz większe wykorzystanie energii produkowanej z odpadów. Miasto pracuje także nad projektami związanymi z odzyskiwaniem energii słonecznej i z ziemi. "Chcemy, żeby Warszawa była przykładem inwestycji w budynki, które już na etapie projektowania będą budynkami o zmniejszonym zużyciu energii" - powiedział Drogosz.

Dodał, że miasto przygotowuje też projekt "Cities on Power", w ramach którego będzie informować o możliwościach instalacji solarnych na dachach budynków w stolicy i o możliwościach dofinansowania tego typu inicjatyw.