GDDKiA w przyszłym roku odda 500 km nowych dróg

Budownictwo

Zgodnie z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym roku oddanych zostanie łącznie 350 km nowych dróg, a w przyszłym 500 km. Jeszcze w grudniu ogłoszone zostaną kolejne przetargi...

16.12.2013

UE: brak porozumienia ws. biopaliw

Środowisko

Redukcja udziału konwencjonalnych biopaliw z upraw rolnych w paliwach transportowych z 10 do 7 proc. nie została przyjęta przez państwa członkowskie. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiły się w czwartek...

16.12.2013

Biogazownie przy oczyszczalniach niezbędne

Środowisko

W Polsce od 2016 r. zacznie obowiązywać zakaz składowania na wysypiskach osadów ściekowych (z oczyszczalni ścieków), zawierających więcej niż 6 proc. masy organicznej. Owe osady to bardzo dobry...

16.12.2013

Mamy zaufanie do Lasów Państwowych

Środowisko

Największym zaufaniem Polaków spośród wszystkich instytucji w Polsce zajmujących się ochroną środowiska naturalnego cieszą się Lasy Państwowe wynika z najnowszych badań PBS.

16.12.2013

MG wprowadza ułatwienia dla firm z branży budowlanej

Działania wspierające prawidłowe funkcjonowanie sektora budowlano-drogowego oraz pomoc dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce to główne tematy sympozjum Upadłość podmiotów...

16.12.2013

UE: uchylono decyzję dopuszczającą uprawy ziemniaka GMO

Środowisko

KE ominęła przepisy proceduralne wydając zezwolenie na wprowadzenie do uprawy zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora, w związku z tym Sąd UE uznał w piątek nieważność tej decyzji. Skargę na...

16.12.2013

Faktoring nie zawsze jest opłacalny dla firmy

Małe i średnie firmy

Faktoring już dawno przestał być nowością i coraz więcej firm korzysta z tej formy bieżącego finasowania. Daje ona bowiem możliwość szybkiego uzyskania niezbędnych środków. To z kolei pozwala na...

16.12.2013

Jak zabezpieczyć dach w czasie zimy?

Budownictwo

Zawalenie dachu supermarketu na Łotwie kolejny raz zwróciło uwagę na bezpieczeństwo obiektów wielkopowierzchniowych, z których korzysta wielu ludzi. Właśnie zaczyna się okres zimowy, kluczowy z...

16.12.2013

Zbyt wysokie koszty pracy hamują rozwój MSP

Obowiązujące przepisy prawa pracy, które przekładają się wprost na koszty zatrudnienia, powodują, że interes pracownika bardzo często jest sprzeczny z interesem pracodawcy. Zatrudnienie na umowę o...

16.12.2013