Ukazujące się w m.in. prasie francuskiej artykuły na temat delegowanych pracowników z innych krajów UE - w sposób niezgodny z prawdą - przedstawiają działalność firm delegujących i osób wykonujących swoje zadania na ich rzecz, co pogłębia negatywne nastawienie społeczne do pracowników z inny krajów - zwłaszcza z Polski. Nagłaśnianie przez media tylko negatywnych aspektów prowadzi do licznych kontroli i praktyk dyskryminacyjnych. W rezultacie sytuacja taka może doprowadzić do zablokowania przepływu usług i pracowników - podstaw funkcjonowania UE, upadku polskich przedsiębiorstw i utraty legalnych miejsc pracy przez polskich pracowników.