Jak poinformowała w piątek Urszula Tomoń, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, prace przy śluzie zapory będą wymagały wyłączenia jej z eksploatacji od 1 lipca do 31 października.

W związku z tymi robotami, planowane jest obniżenie poziomu wody na Zbiorniku Włocławskim do minimalnego poziomu piętrzenia w okresie od 1 czerwca do 30 listopada.

Tomoń zaznaczyła przy tym, że na Zbiorniku Włocławskim zawsze musi być utrzymany przepływ wody, który „pozwala utrzymać życie biologiczne w rzece”. „Poziom piętrzenia może być obniżony, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych. Żegluga na Zbiorniku Włocławek jest możliwa” - dodała rzeczniczka RZGW.

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się na Wiśle od Płocka do Włocławka. Zbiornik ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową zapory i elektrowni we Włocławku. Zapora we Włocławku ma przepławkę, czyli system umożliwiający migrację ryb przez tamę.

Prace związane z przebudową i remontem tej zapory, prowadzone w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”, rozpoczęły się w połowie czerwca 2013 r. Umowę na realizację inwestycji warszawski RZGW podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych POL-AQUA. Całkowita wartość projektu wynosi 111,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnego Funduszu Spójności wynosi prawie 71,2 mln zł, a pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

Realizacja projektu ma m.in. zwiększyć zdolności retencyjne Zbiornika Włocławskiego oraz poprawić bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców terenów położonych na odcinku Wisły środkowej.

Tomoń przypomniała, że projekt obejmuje również rozbudowę tzw. zapory bocznej Borowiczki, czyli wału przeciwpowodziowego w najniżej położonej dzielnicy Płocka wraz z rozbudową lewego i prawego wału wstecznego rzeki Słupianki i lewego wału wstecznego rzeki Rosicy, dopływów Wisły.

„Wszystkie prace idą zgodnie z planem i potrwają do końca 2014 r.” – zapewniła rzeczniczka RZGW. Podkreśliła że, stan inwestycji prowadzonych w rejonie Płocka jest zaawansowany i np. w przypadku tzw. zapory bocznej Borowiczki bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym rejonie zostało już poprawione przez podwyższenie korony zapory oraz wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej, czyli zabezpieczenia chroniącego wał przed przeciekaniem podczas długotrwałego wezbrania Wisły.

Wcześniej RZGW informował, że inwestycje związane z modernizacją zabezpieczeń przeciwpowodziowych w okolicach Płocka, prowadzone w latach 2013-14, będą kosztować blisko 15 mln zł.

Przed modernizacją wałów w rejonie Borowiczek pogłębiano tam dno Wisły by udrożnić koryto rzeki i zminimalizować możliwość powstawania dużych wezbrań wody, a zimą zatorów lodowych w czasie spływania fali wezbraniowej wraz z krą. Według służb przeciwpowodziowych, docelowo trzeba wydobyć tam z Wisły ok. 2 mln metrów sześc. piasku naniesionego z nurtem rzeki.

W 2013 r. w okolicach Płocka wydobyto z Wisły ok. 300 tys. metrów sześc. piasku, z czego ok. 50 tys. m sześc. ułożono w pobliżu ul. Gmury (w dzielnicy miasta - Borowiczki), znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Piasek wysypany na brzegu stanowić ma dodatkową ochronę na wypadek wezbrań wody.

RZGW w Warszawie zarządza obszarem o powierzchni ponad 111 tys. km kw., czyli mniej więcej 1/3 powierzchni Polski. Obejmuje on dorzecze Wisły - region wodny Środkowej Wisły i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie.

Do głównych zadań RZGW w Warszawie, który jest państwową jednostką budżetową, należy m.in. utrzymywanie wód i urządzeń wodnych, w tym nadzór nad budowlami hydrotechnicznymi, prace regulacyjne i roboty pogłębiarskie oraz ochrona przeciwpowodziowa. (PAP)

mb/ amac/