MS rekomenduje: e-rozprawy i niezwłoczne wprowadzenie pracy zmianowej w sądach

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Z powodu koronawirusa część sądów odwołuje rozprawy jawne. W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości sposobem na trudną sytuację jest wyznaczanie i przeprowadzanie rozpraw zdalnych, rozpatrywanie spraw na posiedzeniu niejawnym i korzystanie choćby z możliwości...mediacji. Resort rekomenduje też niezwłoczne wprowadzenie dwóch zmian pracy

06.11.2020

Druga fala koronawirusa "zamrozi" sądy? RPO pyta ministerstwo

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Co najmniej kilka sądów w całym kraju zdjęło w listopadzie sprawy jawne z wokand. Coraz częściej pojawiają się więc pytania o ewentualne ograniczenie pracy w sądownictwie. Ministerstwo Sprawiedliwości dotąd wskazywało, że ponownego "zamrożenia" nie planuje, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się jednak do niego z pytaniem, co dalej.

05.11.2020

UE: Prezydencja i PE porozumiały się w sprawie wiązania budżetu z praworządnością

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nowy mechanizm warunkowości wzmocni ochronę budżetu UE w przypadku, gdy naruszenie zasad praworządności prowadzi do niewłaściwego wykorzystania funduszy UE - powiedział niemiecki ambasador, informując o wstępnym porozumieniu pomiędzy Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją w sprawie mechanizmu dotyczącego warunkowości i praworządności w budżecie Unii Europejskiej.

05.11.2020

Postępowanie szybkie albo sprawiedliwe - dowody trzeba przedstawić od razu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Obowiązujące od roku zmiany w procedurze cywilnej mają przyspieszać postępowanie - stąd nacisk na prekluzję dowodową i planowanie przebiegu procesu, tak przez strony, jak i przez sąd. Powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika ma obowiązek powołać wszystkie twierdzenia i dowody już w pozwie, a pozwany - w odpowiedzi na pozew. Nie wszystko to jednak działa bez problemów.

05.11.2020

MS chce zmniejszyć opłaty sądowe, m.in. za wniosek o uzasadnienie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie stałej opłaty w wysokości 100 złotych za wniosek o uzasadnienie orzeczenia lub zarządzenia od początku budziło ogromne wątpliwości. Prawnicy podnosili, że to ograniczenie prawa do obrony. Ministerstwo Sprawiedliwości - jak dowiedziało się Prawo.pl - rozważa zmiany w tym zakresie. Opłata "za uzasadnienie" w postanowieniach niekończących sprawy ma wynieść 30 złotych, a przy odmowie zwolnienia z kosztów sądowych, czy nieustanowieniu pełnomocnika z urzędu - w ogóle ma jej nie być.

05.11.2020

Minister sprawiedliwości określił wysokość opłat rocznych dla aplikantów

W 2021 r. opłata roczna za aplikację adwokacką, radcowską i notarialną ma wynieść 5850 zł – wynika z trzech projektów rozporządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie, które właśnie trafiły do konsultacji publicznych. Oznacza to, że więcej za swoje kształcenie zapłacą jedynie aplikanci notarialni. Pozostali zapłacą tyle, ile w tym roku.

04.11.2020

Posiedzenie przygotowawcze - miało przyspieszyć, praktycznie nie jest stosowane

Wymiar sprawiedliwości

Ubiegłoroczna nowela Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła zbyt dużo i zbyt skomplikowane przepisy dotyczące posiedzenia przygotowawczego. To z kolei spowodowało, że rozwiązanie - które co do zasady - miało usprawniać i przyspieszać postępowanie nie jest stosowane - ocenili sędziowie biorący udział w konferencji dotyczącej konsekwencji wprowadzonych zmian.

04.11.2020

Wielka reforma procedury cywilnej na razie bez dobrych efektów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Po roku obowiązywania dużego pakietu zmian w procedurze cywilnej, które ich autorzy nazywali "wielką reformą" nie można powiedzieć, że przyniosły one wymierne efekty - ocenił prof. Tadeusz Ereciński. I dodał, że to skutek z jednej strony przeregulowania niektórych mechanizmów, a z drugiej - niedoregulowania tam, gdzie to jest potrzebne. Takie oceny dominują podczas trwającej właśnie konferencji dotyczącej konsekwencji wynikających z nowelizacji k.p.c. 

04.11.2020

Administracja zdalnie, sądy - nie. Iustitia: to zagrożenie dla obywateli

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Dyskryminacyjne wyłączenie z możliwości pracy zdalnej sądów i prokuratur naraża na poważne i coraz większe niebezpieczeństwo epidemiczne nie tylko pracowników tych instytucji, ale przede wszystkim obywateli masowo wzywanych na rozprawy i posiedzenia - alarmuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich, odnosząc się do decyzji rządu o wprowadzeniu zdalnej pracy w administracji.

04.11.2020

Miała przyspieszać, sprawia problemy - procedura cywilna do poprawki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Zażalenia poziome, posiedzenia przygotowawcze, przepisy przejściowe, kwestia uzasadnień wyroków - lista problemów ze znowelizowaną rok temu procedurą cywilną jest długa. Postępowania miały być szybsze, ale luki i niedoregulowania je spowolniają. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje więc nad "lekarstwem" - czyli kolejną nowelizacją. Liczy, że wkrótce trafi do uzgodnień międzyresortowych.

04.11.2020

Rząd chce doprecyzować gwarancje procesowe pokrzywdzonych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Doprecyzowanie i uściślenie przepisów dotyczących gwarancji procesowych, które  przysługują pokrzywdzonym, to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Jak deklaruje Ministerstwo Sprawiedliwości, które go przygotował, chodzi przede wszystkim o regulacje, które chronią małoletnie ofiary przestępstw,

03.11.2020

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów do KE: Wstrzymajcie prace Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wezwało przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do podjęcia kroków na rzecz wstrzymania działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce. Autorzy wystąpienia piszą o rażącym lekceważeniu przez polski rząd orzeczenia tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia 2020 r. i niepowodzeniu KE w jego wyegzekwowaniu.

03.11.2020

Premier wstrzymuje podwyżki dla kuratorów - związki zaniepokojone

Wymiar sprawiedliwości

Premier Mateusz Morawiecki skierował do Centrum Analiz Strategicznych rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Ma wątpliwości, czy w związku z planami zamrożenia podwyżek w 2021 r. można je podpisać. To ta regulacja miała gwarantować kuratorom dodatkowe ok. 900 zł na etat - efekt ubiegłorocznych protestów pracowników wymiaru sprawiedliwości.

02.11.2020

KE pyta polskie władze o działalność Izby Dyscyplinarnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zwróciłem się do ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego o wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kontekście jej decyzji o uchyleniu immunitetu sędziów - poinformował w poniedziałek komisarz ds. sprawiedliwości UE Didier Reynders. I dodał, że minister zapowiedział odpowiedź na list w tej sprawie.

02.11.2020

Koronawirus "zamraża" coraz więcej sądów - sprawy spadają z wokand do końca listopada

Wymiar sprawiedliwości

W kolejnych sądach zapadają decyzje o zdjęciu w najbliższym okresie spraw z wokand. Przykładowo Sąd Rejonowy Łódź - Śródmieście odwołuje większość rozpraw, poza pilnymi - od 9 do 27 listopada. Z kolei prawnicy sygnalizują, że coraz częściej słyszą na salach sądowych by do kolejnego terminu zbytnio się "nie przywiązywali".

01.11.2020

RPO: Nie można ścigać kobiet za korzystanie z konstytucyjnych wolności

Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa pisma Prokuratora Krajowego do prokuratorów regionalnych z poleceniami dotyczącymi działań podejmowanych w sprawach dotyczących manifestujących po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednej z przesłanek do aborcji. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że nie można ścigać ludzi za to, że korzystają z konstytucyjnych wolności.

31.10.2020

Kaucja szansą na wyjście z aresztu - ważny głos prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Według uchwalonej 19 lipca nowelizacji Kodeksu postępowania karnego prokurator miałby prawo wstrzymać wykonanie decyzji sądu o uchyleniu aresztu wobec podejrzanego po wpłacie kaucji wyznaczonej przez sąd. Taki przepis głęboko wkracza w prawa obywatelskie i prowadzi do przedłużania aresztu - mimo decyzji sądu o kaucji - twierdzi rzecznik praw obywatelskich.

31.10.2020

Sędzia sędzią "w swojej" sprawie - SN uwzględnia skargę nadzwyczajną prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Sprawa dotyczyła odrzucenia skargi o wznowienie postępowania. Sąd w ocenie Prokuratora Generalnego nie tylko pominął konstytucyjną zasadę prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności, ale też - jak wskazał - sędzia uczestnicząca w wydaniu zaskarżonego postanowienia orzekała uprzednio w samym postępowaniu apelacyjnym.

31.10.2020

Karać za zgromadzenia? Są wytyczne dla prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Weekend w całej Polsce ma być gorący - planowane są manifestacje, pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyłączającego jedną z przesłanek przerywania ciąży. Kierownictwo prokuratury "podpowiada" do ewentualnych zarzutów - udział w nielegalnym zbiegowisku i sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Tyle że - jak mówią sędziowie - zgromadzeń z mocy prawa dotąd nie zakazano.

31.10.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski