Kary surowsze, wyroki łagodniejsze

Mimo wprowadzenia w 2016 r. surowszych kar sądy były łagodniejsze. Spadła liczba skazanych; kar więzienia i tymczasowo aresztowanych przed wyrokiem. Więcej było z kolei grzywien, ograniczenia...

08.03.2017

MSWiA: narasta problem handlu ludźmi w Europie

Skala zjawiska handlu ludźmi, nazywanego współczesnym niewolnictwem, w Europie stale rośnie; ofiary najczęściej są wykorzystywane do prostytucji, pracy przymusowej i żebractwa, a także w handlu...

08.03.2017

Rząd zaakceptował projekt zmian w KRS

Powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie kadencji jej członków-sędziów takie m.in. zmiany przewiduje przyjęty we wtorek projekt zmian w ustawie o Krajowej Rady Sądownictwa. Nowych sędziów do Rady ma...

07.03.2017

Projekt dot. abonamentu już w konsultacjach

Abolicja dla osób zalegających z opłatą abonamentową, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV przewiduje projekt ustawy o opłatach abonamentowych, który...

07.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski