Jak poinformowało MSWiA, Międzyresortowy Zespół ds. Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i Innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na Tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość zebrał się dwukrotnie, a "na co dzień pracuje w trybie roboczym".

O powołanie zespołu zwrócił się do premiera szef MSWiA Joachim Brudziński. O jego powstaniu poinformowała 20 lutego rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Czytaj: Premier powołał zespół do walki z propagowaniem faszyzmu>>

W skład zespołu wchodzą: pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, ds. równego traktowania Adam Lipiński, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, zastępca prokuratora krajowego Agata Gałuszka-Górska. W zespole zasiadają także przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA i osoba wyznaczona przez szefa ABW.