Koszt powstania nowego bloku w Jaworznie – jednej z największych inwestycji prowadzonych obecnie w polskiej energetyce - szacowany jest na 6,2 mld PLN.
W ramach porozumienia pomiędzy PFR a TAURON Polska Energia, fundusze zarządzane przez PFR (Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) obejmą udziały w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. (SPV), spółce celowej należącej do TAURON Polska Energia realizującej inwestycję budowy nowego bloku. Wartość zaangażowania kapitałowego PFR w spółkę wyniesie 880 mln PLN.

Nowy blok opalany węglem kamiennym ma wytworzyć rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Obecnie inwestycja zrealizowana jest w 50%, a jej zakończenie planowane jest na listopad 2019 roku. Blok powstaje w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne i będzie charakteryzował się najwyższą sprawnością w swojej klasie w Polsce, tj. 45,9% netto. Planowane roczne zużycie węgla – w większości pochodzącego z kopalń Grupy TAURON – szacowane jest na 2,8 mln ton.Zakres prac CMS obejmował przeprowadzenie badania due diligence SPV, przygotowanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników pomiędzy Funduszami a TAURON Polska Energia, a także głównych umów projektowych, w tym umowy sprzedaży węgla i umowy sprzedaży energii elektrycznej, które zostaną zawarte pomiędzy SPV a TAURON Polska Energia.

Przy transakcji doradzał zespół kancelarii CMS złożony zarówno z prawników transakcyjnych, jak i specjalizujących się w doradztwie dla sektora energetycznego. Pracami kierowali Jakub Marcinkowski, partner i adwokat z praktyki transakcyjnej oraz Piotr Ciołkowski, partner i lider zespołu ds. regulacyjnych w sektorze energetycznym, a w skład zespołu weszli: Olga Czyżycka, starszy prawnik i adwokat z zespołu transakcyjnego, oraz Iga Lis, partner, Agnieszka Skorupińska, counsel, Michał Andruszkiewicz, starszy prawnik i oraz Piotr Prawda, prawnik - adwokaci z zespołu energetycznego.