Począwszy od 1 kwietnia podróżujący do innego państwa członkowskiego UE lub przebywający czasowo w innym kraju UE będą nadal mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub e-booków, na które wykupili abonament w swoim kraju. Zasady te będą miały zastosowanie do płatnych usług, ale mogą je stosować również dostawcy bezpłatnych treści online. Nowe przepisy przyniosą korzyści także usługodawcom: zniesiony zostanie bowiem obowiązek uzyskiwania przez nich licencji obejmujących terytoria państw, do których podróżują abonenci.

Z nowych przepisów wynika, że dostawcy płatnych usług w zakresie treści online (takich jak filmy i telewizja online, czy strumieniowa transmisja muzyki) muszą świadczyć swoim abonentom te same usługi bez względu na to, w którym miejscu w UE aktualnie się znajdują. Usługa musi być świadczona w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich, jak w państwie członkowskim zamieszkania. Przykładowo abonenci Netflix-a będą mieli dostęp do tego samego wyboru (lub katalogu) filmów w dowolnym miejscu w UE tak jak w swoim kraju zamieszkania.

Ograniczenie w korzystaniu z funkcji przenoszenia

Trzeba pamiętać, że rozporządzenie* w sprawie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści obejmuje sytuacje, w których abonenci przebywają za granicą czasowo. Termin ten nie został jednak zdefiniowany w rozporządzeniu. Z przepisów regulacji można wywnioskować, że chodzi o obecność w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania i że czasowy pobyt obejmuje różne scenariusze, w tym wyjazdy urlopowe i podróże służbowe.

W nowych przepisach nie ustanowiono żadnych limitów w odniesieniu do stosowania przenoszenia, o ile miejsce zamieszkania danego użytkownika znajduje się w innym państwie członkowskim. Dostawcy usług powinni poinformować swoich abonentów o dokładnych warunkach funkcjonowania ich oferty w zakresie przenoszenia.

Weryfikacja kraju zamieszkania abonenta

Dostawca usług będzie musiał dokonać weryfikacji państwa zamieszkania abonenta. Będzie się to odbywać w momencie zawierania i przedłużania umowy.

Dostawcy usług będą mogli dokonać weryfikacji państwa zamieszkania na podstawie różnych informacji przekazanych przez abonenta. Aby ograniczyć ingerencję w prywatność konsumentów, w rozporządzeniu określono wyczerpujący wykaz takich środków weryfikacji. Środki te obejmują na przykład szczegóły płatności, fakt opłacania opłat licencyjnych za usługi radiowo-telewizyjne, istnienie umowy na połączenia internetowe lub telefoniczne, weryfikacje adresu IP lub oświadczenie abonenta o adresie zamieszkania. Dostawca usług będzie mógł zastosować nie więcej niż dwa środki weryfikacji z tej listy. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych będą musiały odbywać się zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Usługi online świadczone bezpłatnie

Dostawcy świadczonych bezpłatnie usług online w zakresie treści mogą zdecydować, czy chcą korzystać z nowych przepisów. Jeżeli dokonają pozytywnego wyboru i zaoferują przenoszenie usług zgodnie z rozporządzeniem, jego przepisy będą miały do nich zastosowanie w taki sam sposób jak w odniesieniu do płatnych usług. Oznacza to, że abonenci tymczasowo przebywający za granicą będą musieli zalogować się, aby uzyskać dostęp do treści i z nich korzystać, a dostawcy usług będą musieli dokonać weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania abonenta.

Zastosowanie rozporządzenia do nadawców publicznych

Usługi online w zakresie treści objęte rozporządzeniem mogą zawierać również usługi oferowane przez nadawców publicznych. Kwestia, czy dany nadawca telewizyjny jest objęty zakresem rozporządzenia zależy od tego, czy spełnione są następujące warunki. Po pierwsze, czy konsumenci mają już dostęp do usług na różnych urządzeniach i czy nie ogranicza się on do określonej infrastruktury. Po drugie, czy programy telewizyjne są udostępniane abonentom, których państwo członkowskie zamieszkania weryfikuje dostawca. Wreszcie po trzecie, czy usługi online w zakresie treści są świadczone odpłatnie lub dostawca postanowił dobrowolnie korzystać z nowych przepisów dotyczących przenoszenia.

Zgodnie z nowymi przepisami zapewnienie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści nie będzie mogło wiązać się z dodatkowymi kosztami dla abonentów.

Źródło: europa.eu/newsroom

______________________

 * Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.