Kontrowersyjne profilowanie bezrobotnych

Senat przyjął w czwartek ustawę dającą podstawy do profilowania osób bezrobotnych przez urzędy pracy. Te przepisy nieprecyzyjnie regulują zasady postępownia z danymi osobowymi, a niektóre z nich są...

10.04.2014

Niemcy: od 2016 r. myto dla samochodów osobowych

Niemiecki minister komunikacji Alexander Dobrindt (CSU) przedstawił w czwartek kalendarz planowanych zmian w systemie opłat za korzystanie z autostrad. Myto dla kierowców samochodów osobowych z...

10.04.2014

Włochy: TK liberalizuje in vitro, Kościół protestuje

Włoski Kościół protestuje przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który w środę uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą artykuł ustawy o sztucznym zapłodnieniu, zakazujący korzystania z komórek...

10.04.2014

Polska akceptuje zmiany przyspieszające pracę ETPC

Polska podpisała protokół nr 15 zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która wprowadza on zmiany dotyczące toku postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw...

10.04.2014

Klauzula wykonalności w formie pieczęci

Od 10 kwietnia 2014 r. nadawanie klauzul wykonalności orzeczeniom sądu lub referendarza sądowego oraz ugodom zawartym przed sądem następować będzie bez spisywania odrębnej sentencji, a jedynie...

09.04.2014

MG: zespół ekspertów zmieni prawo upadłościowe

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad reformą pozasądowego rozwiązywania sporów, a zwłaszcza - mediacji gospodarczej. Zespół powołany przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego opracował już 70...

09.04.2014

29 kwietnia rozprawa apelacyjna ws. Mariusza T.

Na 29 kwietnia wyznaczył Sąd Apelacyjny w Rzeszowie rozprawę odwoławczą ws. Mariusza T. Apelację od orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który uznał T. za osobę stwarzająca zagrożenie i nakazał...

09.04.2014