Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności Ministerstwa Sprawiedliwości  informuje, iż Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na granty operacyjne w ramach programów: „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”, Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, "Prawa podstawowe i obywatelstwo”, „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka” - Daphne III.
 Zaproszenie skierowane jest do pozarządowych organizacji typu non-profit, stowarzyszeń, fundacji, które w 2013 roku planują działania wpisujące się w cele szczegółowe i ogólne poszczególnych programów.
 Granty operacyjne mają na celu współfinansowanie wydatków operacyjnych, ukierunkowanych na wsparcie niezależnego funkcjonowania tych podmiotów oraz na implementację działań, które wynikają z ich celów statutowych i przyczyniają się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów danego programu.

Termin składania wniosków upływa w dniu 22 stycznia 2013 r. dla programów „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” i „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” oraz 23 stycznia 2013 r. dla programów „Prawa podstawowe i obywatelstwo” i „Daphne III”.
 Wnioski należy składać wyłącznie w drodze elektronicznej za pośrednictwem systemu PRIAMOS, co wymaga wcześniejszej rejestracji w systemie dla podmiotów, które po raz pierwszy planują uczestniczyć w naborze. Bliższe informacje i wymagane dokumenty dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm#open.