Realizacja Programu wymaga zmian m.in. w kodeksie drogowym. Dzięki nim ma być bezpieczniej na drogach: przyjaźniej dla rowerzystów  i pieszych, ale i surowiej dla kierowców.

Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, proponuje, by przekroczenie o dwa razy dozwolonej prędkości skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy. Komenda Główna Policji chce, by na jeden lub na dwa miesiące. Przepisy ruchu drogowego mają być też  tak zmienione, aby kierowca musiał zawsze zatrzymać samochód, jeśli do przejścia  zbliża się pieszy.
Planowane jest również wprowadzenie przepisów, które nałożyłyby na kierowców zawodowych obowiązek stosowania alkomatów blokujących rozruch samochodu.

Źródło: Rzeczpospolita