Budowle na obszarach zagrożonych powodzią

Budownictwo

W prawie polskim nie ma szczeglnej regulacji odnoszącej się do wznoszenia obiektw budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią. W szczeglności brak jakichkolwiek przepisw statuujących wymagania...

18.04.2011

Kupuj tam, gdzie płyną ludzie

Budownictwo

Żyć w stolicy czy na jej obrzeżach? Liczby świadczą o tym, że coraz więcej osb wybiera to drugie. Inwestowanie w działki poza Warszawą wydaje się więc dobrym pomysłem....

16.04.2011

Polska będzie działąć na rzecz ochrony klimatu

Środowisko

Państwa rozwijające się chcą ściśle wspłpracować z UE, żeby przyjąć kolejny okres zobowiązań Protokołu z Kioto. To jeden z elementw skomplikowanej układanki, jaką jest dążenie do zobowiązania...

16.04.2011

Cała Polska buduje domy

Budownictwo

Po kryzysowym zahamowaniu, odżywa runek nieruchomości. Rośnie liczba nowych inwestycji, a prym wiodą inwestorzy indywidualni....

15.04.2011

Śmieciowa rewolucja

Środowisko

Czy z polskiego krajobrazu mogą zniknąć śmieci i dzikie wysypiska? Zamiast gry śmieci czyste lasy, możliwość oddania wszystkich rodzajw odpadw i konkurencyjność na rynku dzięki przetargom śmieciowa...

15.04.2011

Bezpieczeństwo powodziowe wzmocnione

Środowisko

Podtopienia, ruchy masowe, osuwiska oraz zanieczyszczenia geochemiczne to najbardziej istotne zagrożenia geologiczne dla Mazowsza. W dniu wczorajszym w Warszawie, w obecności Głwnego Geologa Kraju...

13.04.2011

Mieszkania: ceny spadają, a transakcji przybywa

Budownictwo

Co roku, po zimowym spowolnieniu, w marcu aktywność na rynku mieszkaniowym zaczyna rosnąć. Nie inaczej było i tym razem. Łączna liczba transakcji zawartych przez klientw Open Finance i Home Broker w...

11.04.2011

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Budownictwo

Właściciele lokali mają obowiązek ponoszenia wydatkw i ciężarw związanych z utrzymywaniem nieruchomości wsplnej. Komentarz omawia szczegłowo zagadnienia związane z ponoszeniem kosztw zarządu takiej...

11.04.2011