Do 7 grudnia 2007 r. można składać w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska wnioski o finansowe wsparcie europejskich organizacji ekologicznych (Financial support for European environmental organisations).
Program jest otwarty dla organizacji ekologicznych z 27 państw Unii Europejskiej, istniejących dłużej niż 2 lata. Aplikujące organizacje powinny działać raczej samodzielnie niż w formie kilku skoordynowanych stowarzyszeń, posiadać strukturę członkowską i obejmować działalnością przynajmniej trzy kraje UE. Wsparcie Komisji dotyczy działań, które zakładają przyczynianie się do rozwoju i wdrażania wspólnotowego prawodawstwa i polityki środowiskowej. Budżet programu to 8,5 mln euro. Współfinansowanie Komisji nie przekroczy 70% kosztów kwalifikowalnych. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2008 r.
źródło: wiadomosci.ngo.pl, 31 października 2007 r.