Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoby fizyczne, które sprzedają działkę, a nie prowadzą działalności gospodarczej, nie powinny płacić podatku VAT. Płacą go tylko te osoby, które sprzedają ziemię w ramach działalności gospodarczej. Według NSA, polska ustawa o podatku VAT bardzo niewłaściwie stosuje przepisy unijnej dyrektywy. Zgodnie z ustawą, podatnikiem VAT jest osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą. Przepisy stanowią też, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia także wtedy, gdy dana czynność podlegająca podatkowi "została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy". Powołując się na ten zapis, niektóre urzędy skarbowe domagały się zapłaty podatku VAT od osób, które np. kupiły ziemię, by powiększyć gospodarstwo rolne, po czym zdecydowały się przekształcić ten grunt pod zabudowę, podzielić na działki budowlane i sprzedać. W opinii niektórych urzędów, o zamiarze wykonywania sprzedaży w sposób częstotliwy świadczy podzielnie działki na części. NSA uznał, że oznaczenie zamiaru częstotliwości ma zastosowanie do tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

źródło: biznes.onet.pl za PAP, 29 października 2007 r.