Obowiązująca od 20 czerwca br. nowelizacja prawa budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców dużych obiektów obowiązek skontrolowania ich stanu technicznego. Mają na to czas do 30 listopada, bowiem zgodnie z ustawą kontrole muszą być przeprowadzane minimum dwa razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. Obowiązkowej kontroli podlegają budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw. oraz budowle o powierzchni dachów co najmniej 1000 mkw. (m.in. magazyny, hale produkcyjne, sklepy, biurowce, niektóre budynki wielorodzinne czy szpitale). Wielu właścicieli i zarządców nie wie, czy muszą przeprowadzać kontrolę czy nie. Nie ma bowiem przepisów, które wyjaśniałyby jak liczy się powierzchnię dachu a także powierzchnię zabudowy w przypadku zespołu budynków. Tymczasem nieprzeprowadzenie kontroli zagrożone jest karą grzywny do 500 zł, gdy nakłada ją w formie mandatu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wyższą, gdy nakłada ją sąd. Poza tym, po każdej kontroli osoba, która ją przeprowadziła, musi powiadomić o tym nadzór budowlany.

źródło: Rzeczpospolita, 5 listopada 2007 r., Renata Krupa – Dąbrowska