Szersza pomoc dla pracownika

Zatrudnieni w firmach, których upadłość ogłosi zagraniczny sąd, uzyskają pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych....

16.03.2011

Nowa ustawa pozwoli na składowanie CO2 pod ziemią

Stworzenie możliwości składowania geologiczngeo dwutlenku węgla to podstawowy cel zaakceptowanych we wtorek przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze....

16.03.2011

Drakońskie kary za rabaty w aptece

Darmowe mierzenie ciśnienia w aptece może być uznane za nieuprawnioną darowiznę. Sankcje karne przewidują od 3 do 8 lat pozbawienia wolności, nawet dla klienta - zakłada projekt ustawy refundacyjnej...

16.03.2011

Setka nowych projektów na końcówkę prac rządu

Do końca kadencji parlamentu rząd planuje przyjąć 96 projektów ustaw i 41 projektów założeń do ustaw. Ogłosił właśnie program prac legislacyjnych, który nie obejmuje, jak zwykle bywało, półrocza,...

16.03.2011

Mieszkanie w TBS można będzie sprzedać

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe zasady działania dla systemu budownictwa społecznego. Chce m.in. dopuścić możliwość sprzedaży wybudowanych w tym systemie mieszkań, zmienić kryteria...

15.03.2011

Senacka komisja: bez poprawek do ustawy o rtv

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu nie rekomendowała we wtorek żadnych poprawek do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o rtv, wdrażającej unijną dyrektywę o audiowizualnych usługach...

15.03.2011

Przymus bezpośredni ograniczony

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego m.in. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii podlegać będzie surowszym niż dotychczas unormowaniom....

15.03.2011

Rząd szykuje zmiany w systemie ochrony lokatorów

Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany prawne w systemie ochrony lokatorów. Chodzi m.in. o zasady ustalania czynszów przez gminy, ograniczenie dodatków mieszkaniowych oraz większą elastyczność...

15.03.2011

UE zaostrza dyscyplinę finansów publicznych

Ministrowe finansów "27" przyjęli we wtorek pakiet wzmacniający dyscyplinę finansową w UE, który zakłada m.in. nowe sankcje za nadmierny deficyt i dług dla państw strefy euro. Węgierska prezydencja...

15.03.2011