Rozporządzenie uznaje, że faktury mailowe są całkowicie legalne. Warunkiem jest jednak to, że na ich otrzymywanie musi się zgodzić kontrahent. Muszą też być przechowywane w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do ich autentyczności. Drugi warunek jest taki, że firma musi zapewnić "łatwe ich odszukanie".

 Źródło: Gazeta Wyborcza