Tak wynika z wchodzącej dzisiaj w życie ustawy z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 229, poz. 1494).
Zmiana przepisów likwidująca dyskryminację pracowników ze względu na wiek to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2000 r. (sygn. akt K 35/99). Sędziowie TK uznali, że przepisy stwarzające możliwość rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem kobietą wcześniej o 5 lat niż w przypadku mężczyzn zatrudnionych na tym samym stanowisku są niezgodne z konstytucją.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna