– Obowiązek kierowania spraw do sądu został przejęty wraz z zadaniami dotyczącymi legalności zatrudnienia od właściwych służb działających przy wojewodzie. Niestety, praktyka pokazuje, że nie pasuje on do charakteru pracy inspekcji. Zabiera czas, wydłuża procedurę i oddala finał sprawy – mówi Jarosław Cichoń z Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównej Inspekcji Pracy.
Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej chce, by Inspekcja Pracy mogła wystawiać mandaty karne nie tylko za wykroczenia przeciwko prawu pracy, ale także za te, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, czyli za nielegalne zatrudnienie. Oczywiście w sprawach, których ciężar gatunkowy jest większy, sprawa będzie mogła być kierowana do sądu, który ma możliwość karania wysokimi grzywnami. Projekt odpowiedniej ustawy został skierowany do marszałka Sejmu.

Źródło: Rzeczpospolita