"Pięć z sześciu opinii prawnych przygotowanych dla Sejmu było dla tego rozwiązania więcej niż krytycznych. Wyraźnie wskazywano w nich, że niezależnie od kwoty parytetu zapisy ustaw naruszają zasady, na których opiera się ustawa zasadnicza, łamią zasady równości obywateli wobec biernego prawa wyborczego, a także naruszają swobodę działania partii politycznych" - piszą sygnatariusze listu. "Obawa o konstytucyjność wymienionych ustaw jest tak zasadniczej natury, że nie może być rozwiana inaczej niż orzeczeniem niezależnego Trybunału Konstytucyjnego" - piszą autorzy listu.

Źródło: Gazeta Wyborcza